โรงพยาบาลเวียงเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

84 447/83 ตำบล บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

เบอร์โทรศัพท์

077-361-483

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

2100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

2000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

-
ดูข้อมูล ➜