โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

wangpai, muang ชุมพร 86000

เบอร์โทรศัพท์

077-658-555

ค่าห้องเดี่ยว

2000 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครพัฒน์

1100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

-
ดูข้อมูล ➜