โรงพยาบาลสิชล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

189 หมู่ที่ 5 ถ. ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120

เบอร์โทรศัพท์

075-535-630-4

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสิโรรส

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜