โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

37 ถ.เวชพฤกษ์พิทักษ์, ต.ปากแพรก, อำเภอทุ่งสง Nakhon Si Thammarat 80110

เบอร์โทรศัพท์

075-422-330

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกระบี่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1950 บาท
ดูข้อมูล ➜