โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

247/2 ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

เบอร์โทรศัพท์

075-205-555

ค่าห้องเดี่ยว

3100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกระบี่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

2100 บาท
ดูข้อมูล ➜