โรงพยาบาลตะกั่วป่า

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

39/2 ถ. เพชรเกษม ตำบล บางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา 82110

เบอร์โทรศัพท์

076-584-250

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครพัฒน์

1100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวียงเวช

-
ดูข้อมูล ➜