โรงพยาบาลพังงา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

436 ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา พังงา 82000

เบอร์โทรศัพท์

076-411-616

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสิชล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜