โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

198 ถ. ราชดำเนิน ตําบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์

075-340-250

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

2000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพังงา

-
ดูข้อมูล ➜