โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

67/47-50 ศรีวิชัย ศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรศัพท์

077-282-520

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปิยะรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครพัฒน์

1100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัทลุง

-
ดูข้อมูล ➜