โรงพยาบาลสิโรรส

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

247 249 ถ. สิโรรส สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

เบอร์โทรศัพท์

073-223-600-4

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนครินทร์

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปิยะรักษ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

-
ดูข้อมูล ➜