โรงพยาบาลนครพัฒน์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2/99 พัฒนาการคูขวาง Pattanakarn Kwang Road ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์

075-305-999

ค่าห้องเดี่ยว

1100 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

2100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์)

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜