โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

37 29 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

เบอร์โทรศัพท์

-

ค่าห้องเดี่ยว

4200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

3000 บาท
ดูข้อมูล ➜

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 2

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

2950 บาท
ดูข้อมูล ➜