โรงพยาบาลสกลนคร

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์

042-711-615

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลขอนแก่น

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

1500 บาท
ดูข้อมูล ➜