โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

161 หมู่ที่ 13 ถนน ศรีเชียงใหม่-หนองสองห้อง ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110

เบอร์โทรศัพท์

042-431-015

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

-
ดูข้อมูล ➜