โรงพยาบาลศิริราช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์

02-419-7000

ค่าห้องเดี่ยว

3000 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนบุรี 2

5550 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลคามิลเลียน

4200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลประชาพัฒน์

3100 บาท
ดูข้อมูล ➜