โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

59 ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

เบอร์โทรศัพท์

032-322-274-80

ค่าห้องเดี่ยว

3200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแม่สอดราม

1800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜