โรงพยาบาลธนกาญจน์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

20, 20 ถ. แสงชูโต ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

034-540-601-9

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแม่สอดราม

1800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜