โรงพยาบาลแม่สอดราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

3/24 อำเภอ แม่สอด ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

055-533-912-4

ค่าห้องเดี่ยว

1800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซานคามิลโล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜