โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

222, ตำบล แม่ปะ อำเภอแม่สอด ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

055-518-200-22

ค่าห้องเดี่ยว

2800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜