โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

77/4 ถนน คฑาธร ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

เบอร์โทรศัพท์

032-315-234

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

6560 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่สอด

-
ดูข้อมูล ➜