โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

99/9 ตำบล บ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์

032-417-070-9

ค่าห้องเดี่ยว

3500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜