โรงพยาบาลซานคามิลโล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

31 หมู่ 10 ตำบล สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110

เบอร์โทรศัพท์

032-210-691-5

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่สอด

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

6560 บาท
ดูข้อมูล ➜