โรงพยาบาลแม่สอด

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

175/16 ถนนศรีพานิช ตำบล แม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก 63110

เบอร์โทรศัพท์

055-531-229

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

6560 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜