โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

888 ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เบอร์โทรศัพท์

032-616-800

ค่าห้องเดี่ยว

6560 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่สอดราม

1800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜