โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

146 ตำบล ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

เบอร์โทรศัพท์

032-246-000

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแม่สอด

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลซานคามิลโล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜