โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

146 ตำบล ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

เบอร์โทรศัพท์

032-246-000

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธนกาญจน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜