โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

111 ถนน ทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

042-343-111

ค่าห้องเดี่ยว

3540 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

1500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

1200 บาท
ดูข้อมูล ➜