โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1158 มีชัย ซอย มีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

042-421-412-4

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

3950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

-
ดูข้อมูล ➜