โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

90/5 หมู่13 90 ถ. กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-115-2111

ค่าห้องเดี่ยว

3300 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปทุมเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

2475 บาท
ดูข้อมูล ➜