โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

45-53 ถนน ไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-234-999

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุรีเวช

-
ดูข้อมูล ➜