โรงพยาบาลสุขุมวิท

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1411 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์

02-391-0011

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมเหสักข์

3580 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภาวดี

4360 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

5500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

6020 บาท
ดูข้อมูล ➜