โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

111หมู่5 ถ. แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์

034-520-911-15

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

3200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่สอด

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่สอดราม

1800 บาท
ดูข้อมูล ➜